LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ:

Thông tin chuyển khoản:

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Chủ tài khoản: Vũ Hải Anh

Số tài khoản: 0711000247275

Chi nhánh: Hà Nội